hren

ZA DEVET MJESNIH ODBORA 30 LISTA
Gradsko izborno povjerenstvo zaprimilo je 30 kandidacijskih lista za Izbore za vijeća mjesnih odbora, koji će se održati 21. rujna u Kaštelima, a građani će odlučivati o 69 vijećnika u 9 mjesnih odbora.

KANDIDACIJSKE LISTE ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA KAŠTEL SUĆURAC

KANDIDACIJSKE LISTE ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA  MJESNOG ODBORA KAŠTEL GOMILICA

KANDIDACIJSKE LISTE ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA KAŠTEL KAMBELOVAC

KANDIDACIJSKE LISTE ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA KAŠTEL LUKŠIĆ

KANDIDACIJSKE LISTE ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA KAŠTEL STARI

KANDIDACIJSKE LISTE ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA  MJESNOG ODBORA ODBORA KAŠTEL NOVI

KANDIDACIJSKE LISTE ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA KAŠTEL ŠTAFILIĆ

KANDIDACIJSKE LISTE ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA  MJESNOG ODBORA RADUN

KANDIDACIJSKE LISTE ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA RUDINE