hren

    2. krug:


  REZULTATI...

  Rezultati  po izbornim mjestima...

 


    1. krug:


  REZULTATI...

  Rezultati  po izbornim mjestima...

 


Naziv liste: ZELENI HRVATSKE - ZELENI HR
Nositelj liste: DALMA LUKETIN
Naziv liste: NEZAVISNA GRADSKA  LISTA
Nositelj liste: ŽELJKO STRIZE
Naziv liste:
NEZAVISNA GRADSKA LISTA
Nositelj liste: IVAN KOVAČ
Naziv liste:
NEZAVISNA GRADSKA LISTA
Nositelj liste: FABJAN DANILO
Naziv liste:
NEZAVISNA GRADSKA LISTA
Nositelj liste: JOSIP BERKET, ing.pomorskog prometa
Naziv liste:
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU
Nositelj liste: BLAŽ BRALIĆ
Naziv liste:
HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP
HRVATSKO PRAVAŠKO BRATSTVO - HPBratstvo
Nositelj liste:STJEPAN MAGLICA, oec
Naziv liste:
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS
Nositelj liste: ANTE PERIŠIN
Naziv liste:
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP
HRVATSKA NARODNA STRANKA-LIBERALNI DEMOKRATI – HNS
STRANKA UMIROVLJENIKA - SU
Nositelj liste: MATKO KUZMANIĆ
Naziv liste:
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ
HRVATSKA SOCIJALNO-LIBERALNA STRANKA - HSLS
Nositelj liste: prof.dr.sc. MIHOVIL BIOČIĆ