hren

Dok se ne izgradi kompostana ne postoji način obrade biljnog otpada. Jedino što za sada možemo ponuditi građanima je prijevoz biljnog otpada na daljnju obradu. Cijena je 250 kn + PDV ali ovisi o količini, kazao nam je Alen Lučić iz kaštelanske komunalne tvrtke Zeleno i modro nakon upita građana o mogućim načinima zbrinjavanja biljnog otpada u sezoni zabrane paljenja na otvorenom

- Naša je  je preporuka građanima da organiziraju kompostiranje bio otpada u vlastitim vrtovima i poljima putem kompostnih hrpa ili mini kompostera kojeg sami mogu napraviti.  Kompostirati se može gotovo sav biljni otpad iz kuhinje, vrta, voćnjaka i travnjaka Kompostna hrpa bi trebala  u izravnom dodiru s tlom kako bi mikroorganizmi iz tla imali nesmetan pristup kompostištu. Iz tog razloga kompostište ne treba smještati na betonsku, kamenu, ili neku drugu nepropusnu podlogu. Također najbolja lokacija za kompostište je u hladu negdje ispod krošnje drveta kako bi se spriječilo pretjerano isušivanje vlage a može se i pokriti tkaninom koja je propusna za zrak.

Da bi suvišna tekućina mogla otjecati, u komposter najprije položimo sloj od 20-tak cm krupnijeg materijala (grančica, pruća…) usitnjenih do veličine palca. Zatim nastavimo s odlaganjem pripremljenog biootpada, objašnjava Lučić.

Postupak kompostiranja je sljedeći:

  • Biootpad za kompostiranje se priprema tako da ga se bolje usitni
  • Uvijek se miješa svježi, vlažni, zeleni biootpad (npr. kuhinjski otpad) sa suhim i drvenastim (npr. suho lišće, grančice, piljevina, male količine usitnjenog kartona, papira). Time se osigurava dobar odnos hranjivih sastojaka i optimalnu vlažnost.
  • U prvo vrijeme odloženi biootpad pospe se vrtnom zemljom ili gotovim kompostom. To će pospješiti procese razgradnje.
  • Pokošenu travu prethodno se ostavi da se prosuši. Kompostira se u vrlo tankom sloju zbog opasnosti od truljenja.
  • Vlažna trava se odlaže pomiješana sa suhim materijalom, npr. Suhim lišćem, usitnjenim kartonskim kutijama za jaja i sl.
  • Premalo ili previše vlage je štetno. Vlažnost se provjerava tako da iz sredine hrpe uzmemo šaku kompostiranog materijala i čvrsto stisnemo. Iz šake ne smije curiti voda, a materijal mora poprimiti oblik grude, tj. ne smije se rasipati.
  • Vilama se povremeno izmiješa i rastrese sadržaj kompostera kako bi se kompostirani materijal prozračio.
  • Kompost je gotov do 6 mjeseci i može se koristiti za obogaćivanje zemlje u vrtu.

Također, Grad Kaštela i Zeleno i modro, osim izgradnje kompostane planiraju besplatnu podjelu vrtnih kompostera u sljedećih 12 mjeseci kako bi što više građana motivirali da samostalno kompostiraju biootpad.


KOMENTARI:

 

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij