hren
 

Fina je pozvala sve gospodarske subjekte čije je poslovanje ugroženo zbog pandemije COVID-a 19 da se inicijalno prijave za mjere Vlade RH radi očuvanja razine gospodarske aktivnosti i likvidnosti putem portala MJERE. Dostupna je nova mjera - krediti za poduzetnike aktivne u području kulture i kreativnih industrija uz jamstvo HAMAG-BICRO-a. Nudi se ukupno 300 milijuna kuna kredita, a zahtjeve za realizaciju za sada je moguće predati kod HPB-a, PBZ-a i RBA.

Ministarstvo kulture i medija Program je pokrenulo u suradnji s HAMAG-BICRO-om i Ministarstvom financija u sklopu drugog paketa mjera čiji je cilj poticanje i ponovno pokretanje proizvodnje i distribucije kulturnih sadržaja te osiguravanje dodatne likvidnosti poduzetnika u području kulturnih i kreativnih industrija, na koje je zabrana okupljanja i otkazivanja događanja, zatvaranja kazališta, kina i koncertnih dvorana ostavila negativne posljedice. Program je temeljen na Privremenom okviru Europske komisije - za mjere državne potpore s ciljem podrške kulturnom i kreativnom sektoru u aktualnoj pandemiji te ga je 17. lipnja 2020. odobrila Europska komisija, a 2. srpnja usvojila Vlada RH, podsjećaju iz Ministarstvu kulture.

Kamatna stopa do dva posto

Programom je predviđeno 300 milijuna kuna kredita uz jamstvo u iznosu od 100 posto glavnice kredita, odnosno najviše 800.000 eura po korisniku. Najkraće trajanje jamstva je godina dana, dok najduže trajanje iznosi pet godina unutar kojih je moguće odobriti do godinu dana počeka. Rok korištenja kredita iznosi šest mjeseci. Kamatnu stopu definira poslovna banka, ali ona ne smije prelaziti dva posto. Programom su obuhvaćeni isključivo krediti namijenjeni obrtnim sredstvima.

Prihvatljivi su korisnici subjekti maloga gospodarstva registrirani prema NKD-u za obavljanje djelatnosti u kulturi i kreativnim industrijama što uključuje arhitekturu, audiovizualne djelatnosti, baštinu, dizajn, izvedbene umjetnosti (kazalište, ples i glazba), knjigu i nakladništvo, medije te primijenjene i vizualne umjetnosti. Svi navedeni za sredstva mogu konkurirati ako dokažu da je koronavirus imao negativan utjecaj na njihovo poslovanje te da nisu bili u teškoćama na dan 31. prosinca 2019. godine.

Poduzetnici kreditna zaduženja za financiranje obrtnih sredstava ugovaraju isključivo u poslovnim bankama. Ministarstvo kulture i medija te HAMAG-BICRO do sada su suradnju ostvarili s Hrvatskom poštanskom bankom, Privrednom bankom Zagreb i Raiffeisenbankom Austria. Kako je Agencija u fazi potpisivanja sporazuma i s drugim financijskim institucijama, popis banaka uključenih u provedbu ovog programa ažurirat će se na stranicama HAMAG-BICRO-a.


KOMENTARI:

 

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij