hren
 

Splitsko-dalmatinska županijah, Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, tehničku kulturu i sport, objavljuje poziv za predlaganje javnih potreba u područjima kulture i tehničke kulture za 2021. godinu

Prijave na poziv ne obvezuju Županiju i predstavljaju samo popis javnih potreba u području kulture i tehničke kulture te prvenstveno služe u svrhu planiranja sredstava u 2021. godini.

Za javne potrebe u području kulture i tehničke kulture osiguravaju se sredstva u Proračunu Splitsko-dalmatinske županije za slijedeće namjene:
- Muzejska djelatnost
- Izdavačka djelatnost
- Glazbena djelatnost
- Zajednica tehničke kulture
- Podrška kulturnim programima i aktivnostima.

Predlagatelji programa dužni su dostaviti slijedeće:
1. Naziv programa
2. Kratki opis programa
3. Vrijeme i mjesto realizacije programa
4. Troškovnik realizacije programa sa specifikacijom troškova potrebnih za izvršenje
5. Plan financiranja programa s izvorima financiranja i naznačenim sredstvima koje osigurava iz vlastitih ili drugih izvora te o dijelu sredstava koje planiraju osigurati od Splitsko-dalmatinske županije. Iznose svih troškova treba iskazati u tekućim cijenama.

Zainteresirani korisnici dostavljaju svoje prijedloge Splitsko-dalmatinskoj županiji na adresu:
Splitsko-dalmatinska županija,
Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, tehničku kulturu i sport,
Split, Domovinskog rata 2/IV.

Rok za podnošenje prijedloga je petnaest dana.


KOMENTARI:

 

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij